0

Генериране на УНП при отразяване на Плащане по Начално салда

Здравейте,

Възникна следния казус - ако в момента даден клиент, започне да използва СУПТО софтуер, то в него трябва да се импортират началните салда "Вземания от клиенти". 

Реално нямаме продажби, по които да се генерират УНП номера. Когато дойде клиента и каже как ще плати, тогава ще му бъде издаден ФБ от самото плащане. 

Как е най-редно да се импортират тези начални салда, за да имаме УНП? Има ли някаква функция в EnterpriseOne или ФУ, което да покрива този казус?

Ако трябва да се импортират продажбите, това означава да се въведат ръчно/с приложение N на броя документи с техните редове, а в някой фирми не са малък брой.

Ще се радвам някой да сподели мнение и опит в подобна ситуация.

3 comments

Please sign in to leave a comment.