0

Трябва ли за продажба, по която плащането е по банков път, да се генерира УНП?

Касае се за медицински център. СУПТО ще е програмата за обслужване на пациенти в регистратура. Може ли от друга - счетоводна програма, да се издават фактури за плащания по банков път - например към РЗОК и здравно-осигурителни фондове - по тях плащането е в по банков път. Може ли да се издават фактури за плащане по банка от кочан? Трябва ли всяка продажба за плащане по банков път да бъде въвеждана и в медицинската програма?

2 comments

Please sign in to leave a comment.