0

Целева наличност от Метод за набавяне на продукти по подразбиране в продукт

Здравейте,

Целта е да се покажат на едно място в Навигатор на Е1 всички продукти със заложените им целеви наличности в техните методи за набавяне по подразбиране включително и тези, за които не е дефиниран метод за набавяне по подразбиране.

Аз поне не зная за стандартен навигатор, който да показва липсващите.

Затова започнах така с идеята за празните да получа грешка, която да замажа допълнително:

но резултатът навсякъде (и в изглед и в продукт С наличен метод...) е:

System.InvalidOperationException: Expression type is not supported
at Aloe.SystemFrameworks.Domain.LINQ.QueryTranslator`1.GetValue(Expression expression)
at Aloe.SystemFrameworks.Domain.LINQ.QueryTranslator`1.VisitBinary(BinaryExpression b)
at Aloe.SystemFrameworks.Domain.LINQ.QueryTranslator`1.VisitBinary(BinaryExpression b)
at Aloe.SystemFrameworks.Domain.LINQ.QueryTranslator`1.VisitMethodCall(MethodCallExpression m)
at Aloe.SystemFrameworks.Domain.LINQ.QueryTranslator`1.VisitMethodCall(MethodCallExpression m)
at Aloe.SystemFrameworks.Domain.LINQ.QueryTranslator`1.Translate(ObjectQuery`1 query, Expression expression)
at Aloe.SystemFrameworks.Domain.LINQ.DataAccessObjectQuery`1.ReadToBuffer(Nullable`1 maxRows)
at Aloe.SystemFrameworks.Domain.LINQ.ObjectQuery`1.Execute[TResult](Expression expression)
at lambda_method(Closure , EntityObject )
at Aloe.EnterpriseOne.Server.ServerAPI.Design.DomainAttributeInfo.StoreValuesInCache(Dictionary`2 valuesCache, EnterpriseOneTransaction tr, EnterpriseOneEntityRepository rep, DomainAttributeInfo info, IEnumerable`1 ids, CancellationToken cancellationToken)

Някой може ли да помогне ... от любов към спорта "да го направим с Е1, вместо с Ексел и/или (друго) "Външно приложение""?

Поздрави,

Ивайло Колчев

3 comments

Please sign in to leave a comment.