1

калкулирани атрибути: IIF да може да има различни типове стойности в True и False клаузите

В момента, ако оператор IIF изисква стойностите в True и False клаузите да са от един тип. Тоест НЕ е възможно да кажа:

Ако е попълнено поле X, то върни произведението на поле X и поле Y, в противен случай върни "Поле X няма стойност" (така че потребителят да знае защо не е изчислено това, което се очаква да се сметне).

Пример от практиката: клиент иска в редове на Нареждане за закупуване да вижда в калкулиран атрибут колко килограма тежат и какъв обем заемат 3000 кутии боя по половин литър и 6000 кутии боя по 1 литър , които иска да поръча,  за да си планира транспорт за доставката.

Ако няма дефинирано мерно съотношение за някой продукт, той вижда грешка в изчислението, но не знае на какво се дължи.

 

2 comments

Please sign in to leave a comment.