1

Проверка и уведомление при определен тип продукти във фактура

Здравейте,

Тъй като аз поисках такъв раздел, редно е да пусна и първия пример.

Бизнес причината: Във връзка с планирането на приходи и разходи и невъзможността на този етап за автоматично анулиране на Планирани нареждания за плащане към Нареждания за закупуване, направихме така, че търговския отдел, отгорен за покупките да получават нотификация (имейл) за всяка фактура, която касае материали (Основни или Спомагателни материали). След като получат тази нотификация, влизат и ръчно анулират Планираното нареждане за закупуване, за да не се дублира (веднъж по Нареждането за закупуване и веднъж реалното Нареждане по Фактура).

За целта с колегата Калоферов(главно той) сглобихме един калкулиран атрибут в документ Фактура покупка, който показва дали продуктите във фактурата са от даден тип и ако са, с бизнес правило прехвърля стойността в потребителска характеристика, на базата на която Е1 изпраща уведомление. Идеята беше, че дори и един материал да е от такъв тип, да се получава нотификация, затова логиката е: ако е от посочените типове продукти, да сложи 1ци, в противен случай - 0. И след това, ако сумата е по-голяма или равна на 1, да даде стойност True, ако не False.

Тестваме го вече 2 седмици и бих казал, че работи коректно и според очакванията.

Това е калкулирания атрибут:

Хранилище: Logistics.Procurement.PurchaseInvoices
№ на стартов израз: 10

След това с просто бизнес правило прехвърляме стойността в потребителска характеристика и според нея Е1 изпраща или не изпраща уведомление. Ето и бизнес правилото:
Хранилище: Logistics.Procurement.PurchaseInvoices

 

Поздрави

0 comments

Please sign in to leave a comment.