Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Възможност за разширяване надолу на панел Калкулирани атрибути - изрази Georgi Kaloferov 5 comments 2 votes None
Ограничаване на права до панел "Идентификация" в дефиницията на продукта Aleksandar Tsvetanov 1 comment 1 vote None
Експедиране на (леко) недовършени Изделия Ivailo Kolchev 0 comments 0 votes None
Документация за Доверени приложения и Общности Ivailo Kolchev 0 comments 0 votes None
Инструкция за работа със СУПТО Zhenya Stefanova 1 comment 0 votes Answered
Текст за принтиране върху касов бон Zhenya Stefanova 3 comments 0 votes Answered
Добавяне на поле "Запис" в критерии за филтриране в навигатор Продукти Stefan Nikolov 0 comments 3 votes None
СУПТО-клиент - прехвърляне на дефинирани потребителски изгледи Zhenya Stefanova 1 comment 0 votes None
Документация за работа с баркод система GS1-128 Zhenya Stefanova 1 comment 0 votes None
Връщане на стоки по продажби без УНП Stefan Nikolov 3 comments 0 votes None
клиентски поръчки и дата на откриване на продажбата Evlogi Rusev 4 comments 0 votes None
дата на откриване на продажбата Evlogi Rusev 0 comments 0 votes None
Бутон "Печат"(F7): Затваря старата продажба и Отваря нова Aleksandar Tsvetanov 3 comments 2 votes None
Продажба: Панел "Изпълянване на складови нареждания" Aleksandar Tsvetanov 3 comments 0 votes Not planned
Документация относно GDPR модула и одитните записи Mohamed Rifay 0 comments 1 vote None
Много сметки с едно плащане Kondev 3 comments 0 votes Answered
частично сторно на частично платена продажба в брой Evlogi Rusev 8 comments 0 votes Answered
Изписване на материали за производство с Отрицателно Количество (разпад) Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes None
Показване на системен код на продукт във файл за експорт от EnterpriseOne Exchange Stefan Nikolov 2 comments 1 vote Planned
Права на достъп: Ограничаване на Търговците според избрания в дефиницията им Филиал Aleksandar Tsvetanov 0 comments 5 votes None
Производство разпадане на изделия по технология Georgi Kamburov 4 comments 2 votes None
Анулиране на поддокументи при промяна на статус на родителски документ Мария Говедарова 14 comments 5 votes Not planned
Да се покаже поле Доставяне на клиент в навигатор Оферти Zhenya Stefanova 0 comments 2 votes None
Минималната дата на завеждане на Покупни фактури от минали периоди Ivailo Kolchev 3 comments 0 votes None
Дата на документ да не може да бъде по-малка от дата на родителски документ Zhenya Stefanova 4 comments 1 vote Planned
Въпрос: Деактивиране на ресурс Теодора Савова 5 comments 1 vote None
Групова промяна на артикул /атрибут/ Atanas Desev 11 comments 0 votes None
Добавяне на поле „Номер на ред от Главна технология“ или „Име на съставка от Главна технология“ в редовете за съставки на Технология Ivailo Kolchev 0 comments 1 vote None
Панел Непокрити платежни искания: Добавяне на Платежни искания в "Настройка на полета" Aleksandar Tsvetanov 0 comments 2 votes None
Външно приложение (ВП) за Ред(ове) от ПАНЕЛ Редове на Документ Ivailo Kolchev 2 comments 2 votes Answered