Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Списък на поддържани Фискални принтери от Е1 във връзка с Н-18 Georgi Kamburov 1 comment 0 votes None
Основни аргументи за отмяна на срока 31.03.2019,от Наредба 18, със задание за разработка Приложение 29 Sonya Ivanova 0 comments 0 votes Completed
Кога един онлайн магазин е СУПТО? Ivan Argentinski [ERP.BG] 6 comments 0 votes Answered
Онлайн магазин може ли да избегне разпоредбите на Н-18 защото "няма ТО"? Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
VisualPasteDisabled по потребител Mariya Savova 6 comments 7 votes Planned
Създаване на нов сертификат през дефиницията на партида Georgi Kaloferov 0 comments 1 vote None
Кредитни известия (сторниране на продажби) Сашка Маринова 3 comments 0 votes None
Какво ще стане ако фирми не искат фактури, а доставчиците изписват фактури на други фирми? Търговец Търговски 4 comments 0 votes Answered
Каталожна търговия чрез онлайн магазин, СУПТО, ФУ и Наредба № Н-18 Blagoicho 6 comments 0 votes Answered
Фирма с един търговски обект/магазин, склад и онлайн магазин Adelina Radeva 3 comments 0 votes Answered
Добавяне на поле "Завършен"(тикче) в редове на Нареждане за закупуване Aleksandar Tsvetanov 1 comment 2 votes None
Връзка между Cloud софтуер и ФУ Georgi Mihaylov 17 comments 0 votes Answered
Приключена и неприключена продажба Венцислав Симеонов 5 comments 0 votes Answered
Дебитни известия Кирил Тонев 4 comments 0 votes Answered
Стар Софтуер Ivan Marinov 2 comments 0 votes Answered
Системна проверка за съвпадение на склад за складово място и склад в шапката на документ тип Трансферно нареждане Stefan Nikolov 0 comments 4 votes None
Смяна на ФУ и генериранет на УНП Mariya Savova 1 comment 0 votes Answered
Наличието на резервно ФУ в ТО Mariya Savova 1 comment 0 votes Answered
" createadjustment да го има в новото - Domain API" Ivailo Kolchev 5 comments 1 vote Planned
Потребителски бизнес правила: Добавяне на събитие "Change of state" което да работи само при първата смяна на статуса Georgi Kaloferov 1 comment 7 votes None
Издаване на фактури в обекти без софтуер Andrei Dimitrov 1 comment 0 votes Answered
Принтиране на касови бележки на няколко касови апарата и няколко принтери за фактурите Andrei Dimitrov 1 comment 0 votes None
Отдалечено управление на касов апарат Andrei Dimitrov 3 comments 0 votes Answered
Може ли да се издаде фактура без да имам открита продажба? Desislava Karaketukova 1 comment 0 votes Answered
Производител с ERP и отделна система за разносна търговия (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Продажба в не-СУПТО обект, а плащане в ТО без софтуер. Има ли нужда от СУПТО? (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Генериране на УНП при взимане на заявка с мобилно у-во (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Интегрирана система и СУПТО Peter Kostov 6 comments 0 votes Answered
Трябва ли да се генерира УНП при плащане по банков път? (въпрос от Desislava Karaketukova) Ivan Argentinski [ERP.BG] 4 comments 0 votes Answered
СУПТО до поддържа интерфейс на Български Pavlina Petrova 1 comment 0 votes Answered