EnterpriseOne 2018.2 SP3

Download EnterpriseOne 2018.2 SP3

 

ВЕРСИЯ 2018.2 SP3 (01.11.2018 г.) 
========================== 
НОВОСТИ И ПРОМЕНИ 
------------------

КОРИГИРАНИ ПРОБЛЕМИ 
------------------ 
* REST API: При промяна на Количество в логистичен ред не се променя Стандартно
количество (29429)
* Редове на продажба: Не се показва балонче с целия текст когато се посочат
бележките в реда (28755)
* Приемо-предавателен протокол: Генерацията на складова разписка дава грешка
(29419)
* Покупки: Генерирана от Нареждане за закуруване Покупка е с Потвърдено станд.
кол. 0 вместо с NULL. (29418)
* Инвентаризация: При добавяне на съществуващ продукт с баркод всеки път се
добавя нов ред (29398)
* Условно оцветяване: Не работи добре сравнение със стойността на домейн
атрибут. (29405)
* Календар: При показване дава грешка An item with the same key has already
been added. (29409)
* Стокови трансфери: Позволява анулиране на документ, без да са анулирани
всички наследници. (29292)
* Продукти: Хвърля се грешка при клик в поле Продуктова група ако групата е
била преизбрана (29359)
* Одитни записи: Поле Дата има подвеждащо име (29376)
* Навигатор Продукти: При фокус върху панел Продуктови групи се избира
продуктова група, а не трябва. (29370)

Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk