Системни изисквания за EnterpriseOne клиент

Има два основни варианта за инсталиране на клиентското приложение на EnterpriseOne:
1. Отделно на компютъра на всеки потребител
2. В терминален сървър, като потребителите използват Remote Desktop Connection
Възможно е част от потребителите да работят по единия начин, а останалите – по другия.


Изисквания към работната станция при инсталация на всеки потребител


1. Хардуер (в скоби е препоръчителния минимум)
Процесор – x32, x64 Мин: 1 ядро (2-4 ядра)
Памет:
Windows 10 – 2 GB
Windows 8 – 1 GB (2-4 GB)
Windows 7 – 1 GB (2-4 GB)

Диск – 200MB свободни за инсталация. Microsoft препоръчва поне 20% от диска да стои празен по всяко време за оптимална скорост на работа.
2. Операционна система
Поддържат се:
Windows 10 1607+
Windows 8.1
Windows 7 SP1


Не се поддържа: Windows Vista, Windows XP и по-стари


Изисквания при използване на терминален сървър


При използване на терминален сървър, клиентската част на EnterpriseOne работи на самия терминален сървър, а работните станции само се използват като терминал с монитор, клавиатура и мишка.
1. Изисквания към терминалния сървър
Детайлното планирането на изискванията при използване на терминален сървър е извън обхвата на настоящият документ. Информацията тук може да се използва само като обща насока. Трябва да се има в предвид, че изискванията към хардуера растат значително с увеличаване на броя на потребителите.
1.1. Хардуер – в скоби е препоръчителният минимум
Процесор – х32, x64 (x64). Хубаво е да се отделят по около 300-600 MHz за всеки потребител. Например, един 4 ядрен сървърен процесор 3 GHz може да поеме около 20-40 потребителя.
Памет – 8 GB (16 GB) – хубаво е да се отделят по около 300-400MB за всеки потребител.
Диск – RAID 1, няма особени изисквания за скоростта.
1.2. Операционна система
Windows Server 2012 R2+

2. Изисквания към работната станция за връзка към терминален сървър
2.1. Хардуер
Няма изисквания, отделно от тези, поставени от операционната система.
2.2. Операционна система
Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Mac OS
Linux
Android, iOS (не се препоръчва за офис работа, а само за мобилен достъп)
Забележка:
На практика почти всеки компютър, на по-малко от 10 години може да се използва за връзка с терминален сървър.

Комуникационна среда (мрежа)


2. Комуникация между Клиента и Приложния сървър
Комуникацията се осъществява по TCP/IP протокол и всяка мрежа, която го поддържа може да се използва. Няма проблем потребителите да осъществяват връзка през Интернет, но точната скорост, която е необходима е трудно да се определи, тъй като силно зависи от действията на потребителя. EnterpriseOne поддържа компресиране на данните при комуникация с приложния сървър.
Възможни връзки: Локална мрежа 10/100/1000 Mbps, Интернет 0.5+Mbps.
В случай на планиране на капацитета за много потребители, може да се заложи около 0.2 - 0.5 Mbits на потребител.
Обичайна схема на работа (възможен е микс от посочените методи):
(БД + Приложен сървър) ---- Локална мрежа 10/100 Mbps ---- Клиент 1...n
(БД + Приложен сървър) ---- Интернет 1-10 Mbps ---- Клиент 1...k
(БД + Приложен сървър) ---- Локална мрежа 10/100 Mbps ---- Терминален сървър -----
---- Интернет 0.2 Mbps/потребител ---- Терминали
Забележка: Интернет трафикът между клиентската инсталация и приложният сървър може да минава и през GSM мрежа, но се препоръчва това да се използва само за запасен канал.

Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk